Privacy verklaring;

KADER VAN HET PRIVACYSCHILD
ENTITEITEN DIE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN
VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYVOORKEUREN BIJWERKEN
HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT
INFORMATIE DELEN MET DIENSTVERLENERS/AGENTEN
BEWAREN VAN GEGEVENS
KEUZE/AFMELDEN
BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
COOKIE- EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN
WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
WIDGETS VOOR SOCIALE MEDIA
SINGLE SIGN-ON
E-MAILS VIA HET VERWIJZINGSPROGRAMMA
KINDEREN
PRIVACYKLACHTEN

Voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2018.

In deze privacyverklaring staat hoe praktijk Het Gezonde Alternatief omgaat met persoonlijke informatie en uw privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze sites dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Alle persoonlijke informatie (gedefinieerd als alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren, wordt onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie over het bijwerken van uw gegevens en voorkeuren het gedeelte Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken.

Wanneer we het over praktijk Het Gezonde Alternatief hebben, bedoelen we de indentiteit Shutterstock die optreedt als beheerder of verwerker van uw informatie, zoals in meer detail wordt uitgelegd in het gedeelte Entiteiten die persoonlijke gegevens verzamelen hieronder.

KADER VAN HET PRIVACYSCHILD

Praktijk Het Gezonde Alternatief neemt deel aan en verklaart zich te houden aan het EU-VS- privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild. praktijk Het Gezonde Alternatief spant zich in om alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland, respectievelijk, te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van het privacyschild, daarbij vertrouwend op het kader van het privacyschild. Als u meer wilt weten over het kader van het privacyschild, bekijk dan de Privacyschildlijst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken [https://www.privacyshield.gov/list]

praktijk Het Gezonde Alternatief is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden ontvangen in het kader van het privacyschild en vervolgens worden overgedragen aan een derde partij, die namens praktijk Het Gezonde Alternatief als een agent fungeert. praktijk Het Gezonde Alternatief houdt zich aan de beginselen van het privacyschild voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens van de EU en Zwitserland, met inbegrip van de overdrachten van aansprakelijkheidsbepalingen.

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die conform de kaders van het privacyschild worden ontvangen of overgedragen, is praktijk Het Gezonde Alternatief onderhevig aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Nederlandse ministerie van Economische Zaken. In bepaalde situaties kan praktijk Het Gezonde Alternatief vereist zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken om gevolg te geven aan een wettelijk verzoek, zoals het voldoen aan nationale veiligheid- of rechtshandhavingsvereisten.

Als u een privacy- of datagebruikskwestie hebt die wij niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met de Nederlandse instantie voor onafhankelijke geschillenbeslechting.

Onder bepaalde omstandigheden, die in detail zijn beschreven op de website van het privacyschild, kunt u gerechtigd zijn om bindende arbitrage in te roepen als alle andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

ENTITEITEN DIE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

praktijk Het Gezonde Alternatief bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Deze privacyverklaring is namens de Shutterstock-bedrijfsgroep uitgegeven, dus wanneer we ‘praktijk Het Gezonde Alternatief’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacyverklaring noemen, bedoelen we het relevante bedrijf binnen de praktijk Het Gezonde Alternatief groep dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. De toepasbare servicevoorwaarden of licentieovereenkomst die u met praktijk Het Gezonde Alternatief hebt afgesloten, bepalen welk praktijk Het Gezonde Alternatief bedrijf de beheerder van uw gegevens is. Persoonlijke informatie op deze website wordt verzameld door praktijk Het Gezonde Alternatief, Eiermarkt 28 6042HV Roermond.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer - DPO) voor de praktijk Het Gezonde Alternatief groep aangesteld die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen gerelateerd aan deze privacyverklaring. Als u vragen, zorgen of verzoeken hebt betreffende deze privacyverklaring, hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens of enige andere kwestie gerelateerd aan persoonlijke informatie, neemt u contact op met verkoop@mazesites.nl:

Gegevensbeheerder (locatie van oprichting of organisatie) Eigenschappen
praktijk Het Gezonde Alternatief www.hetgezondealternatief.nl
www.easytostop.nl
www.nice&tight.nl

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als bezoeker van de site, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u zich echter registreert om nieuwsbrieven, info of afspraken te maken met of over de praktijk Het Gezonde Alternatief en of diensten te bestellen, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:

contactgegevens zoals uw naam, telefoon- en faxnummer, adres en e-mailadres;
factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres.
demografische gegevens zoals uw functiebenaming, functieomschrijving, bedrijfsnaam en bedrijfstype.
Als u inhoud wilt toevoegen aan praktijk Het Gezonde Alternatief voor licentiëring, kan het zijn dat u gevraagd wordt de volgende informatie te geven:

contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, adres hoofdverblijfplaats en e-mailadres.
Informatie met betrekking tot betaling en bijdrager, inclusief maar niet beperkt tot uitbetalingsmethode, uitbetalings-e-mail, gewenste gebruikersnaam, belangrijkste onderwerp en informatie over uw ervaringsniveau.
Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kunt u niet deelnemen aan deze activiteit.

Zoals bij de meeste websites kan praktijk Het Gezonde Alternatief of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van praktijk Het Gezonde Alternatief bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. praktijk Het Gezonde Alternatief gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.

Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw contactgegevens aanvullen met adresgegevens die worden verstrekt door de US Postal Service, om uw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van u verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databasen van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar u sturen relevant en interessant voor u is. Een subverwerkers van derden die we gebruiken om informatie te verwerken is CROSS internet.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYVOORKEUREN BIJWERKEN

Op aanvraag zal praktijk Het Gezonde Alternatief u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben of namens een derde partij verwerken. Neem contact met ons op via verkoop@mazesites.nl als u deze informatie wilt aanvragen.

U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacy voorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar verkoop@mazesites.nl

HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

praktijk Het Gezonde Alternatief verzamelt uw gegevens om u diensten te kunnen aanbieden, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze producten en diensten te verbeteren. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. praktijk Het Gezonde Alternatief. kan deze informatie voor het volgende gebruiken:

uw financiële transacties te verwerken;
u bevestigingen te sturen voor een bestelling of een vernieuwing;
indien nodig, uw recht op technische ondersteuning of andere voordelen die beschikbaar komen voor geregistreerde gebruikers, te registreren;
te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
uw account te beheren;
u door u opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van Shutterstock en geselecteerde derde partijen;
promoties en sweepstakes te beheren waaraan u deelneemt en u op de hoogte te brengen van de resultaten;
illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
uw ervaring te personaliseren, zoals het gericht aanbieden van onze diensten aan u.
We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van uw voorkeuren. We koppelen uw persoonlijk identificeerbare informatie en/of uw gebruiksgeschiedenis als lid aan informatie in de samenvatting om op maat gemaakte promoties en marketingaanbiedingen te voorzien, om de inhoud van de site voor u te verbeteren en/of om uw voorkeuren te bepalen.

In bepaalde situaties kan praktijk Het Gezonde Alternatief worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een gerechtvaardigd verzoek van openbare instanties, onder meer ter voldoening aan de eisen in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, aanhoudingsbevel, gerechtelijk bevel of juridische procedure jegens praktijk Het Gezonde Alternatief en wanneer we menen dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een rechtszaak te vermijden, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude en/of in te gaan op een verzoek van de overheid. Het kan ook zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

INFORMATIE DELEN MET DIENSTVERLENERS/AGENTEN

Praktijk Het Gezonde Alternatief maakt gebruik van een of meerdere externe bedrijven gespecialiseerd in creditcardverwerking om u rekeningen te sturen voor het gebruik van onze goederen en diensten. Voor zover wij weten, wordt er bij deze bedrijven geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaard, gedeeld of opgeslagen voor andere doeleinden.

We delen ook persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor praktijk Het Gezonde Alternatief.

Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

BEWAREN VAN GEGEVENS

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, uw informatie nodig is om u diensten te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact met ons opnemen via verkoop@hetgezondealterntief.nl. We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

KEUZE/AFMELDEN

U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van praktijk Het Gezonde Alternatief of partners te ontvangen door dit mondeling, telefonisch of via mail aan te geven op verkoop@hetgezondealterntief.nl, telefoon 0475-565461 De keuze om u af te melden voor zulke communicatie is ook algemeen beschikbaar tijdens het registratieproces.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: verkoop@hetgezondealterntief.nl

COOKIE- EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN

De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.

We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.

Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door praktijk Het Gezonde Alternatief en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen.

Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.
We gebruiken analytische software voor mobiele telefoons om meer inzicht te krijgen in de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie verzamelen over hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen binnen de applicatie, het totale gebruik van de applicatie, prestatiegegevens en de locatie waarvan de applicatie is gedownload. We maken geen verbindingen van de informatie die we in de analytische software opslaan naar persoonlijk identificeerbare informatie die u in de mobiele applicatie invoert.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Praktijk Het Gezonde Alternatief behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover per e-mail of op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop praktijk Het Gezonde Alternatief uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar verkoop@mazesites.nl

U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van alle materiële wijzigingen aan het privacybeleid en hiervan de gevolgen te ondergaan nadat een dergelijk bericht werd geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: Als u op het moment waarop u persoonlijke gegevens verstrekt aan praktijk Het Gezonde Alternatief (zoals nu het geval is) de kans krijgt te beperken in welke mate zulke informatie wordt gebruikt om met u te communiceren, zowel door praktijk Het Gezonde Alternatief of door derde partijen, verandert praktijk Het Gezonde Alternatief deze voorkeuren niet zonder uw expliciete toestemming. Als praktijk Het Gezonde Alternatief echter wordt overgenomen door of wordt samengevoegd met een andere entiteit, kan praktijk Het Gezonde Alternatief zonder uw toestemming klanteninformatie verstrekken aan een dergelijke entiteit die verband houdt met dat deel van ons bedrijf dat werd verkocht of werd samengevoegd met de andere entiteit, maar praktijk Het Gezonde Alternatief zal u op de hoogte brengen van dergelijke verkoop van activa, overnames of fusies op deze site.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van praktijk Het Gezonde Alternatief Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

WIDGETS VOOR SOCIALE MEDIA

Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina's u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

SINGLE SIGN-ON

U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook Connect bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

KINDEREN

Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18. Als u denkt dat uw minderjarig kind persoonlijke gegevens heeft ingevuld, neem dan contact op met verkoop@hetgezondealterntief.nl om de gegevens te laten verwijderen en de account van het kind af te sluiten.

PRIVACYKLACHTEN

Individuen die zich in bepaalde landen bevinden, waaronder de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten gerelateerd aan hun persoonlijke gegevens. Als u voor de wet onderworpen bent aan vrijstellingen, hebt u mogelijk het recht om toegang tot informatie aan te vragen en deze informatie bij te werken, te verwijderen of te corrigeren.

Tot zover het verwerken van uw persoonlijke gegevens door praktijk Het Gezonde Alternatief onderworpen is aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming, is praktijk Het Gezonde Alternatief voor het verwerken van uw gegevens afhankelijk van haar legitieme belangen. Waar praktijk Het Gezonde Alternatief bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt voor haar eigen directe promotionele doeleinden, hebt u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel door praktijk Het Gezonde Alternatief door te mailen na verkoop@hetgezondealterntief.nl

praktijk Het Gezonde Alternatief neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat praktijk Het Gezonde Alternatief zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij praktijk Het Gezonde Alternatief Eiermarkt 28 6042HV Roermond. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van praktijk Het Gezonde Alternatief niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken. Als u geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw klachtenbrief of als uw klacht niet voldoende werd onderzocht, gelieve dan contact op nemen met onze onafhankelijke geschilleninstantie in Nederland

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze website of uw ervaring met deze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via verkoop@hetgezondealterntief.nl

Bel met Cin Skin